Udhëzimi Administrativ Nr. 09/ 2012, për mënyrën dhe rregullat e mbajtjës së evidencës për punësimin e personave me aftësi të kufizuaraVersion
Download43
Stock
Total Files1
Size12.37 MB
Create Date24/10/2020
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr. 09/ 2012, për mënyrën dhe rregullat e mbajtjës së evidencës për punësimin e personave me aftësi të kufizuara


FileAction
Udhëzimi Administrativ Nr. 9.2012 .pdf  Download  

Download