Udhëzimi Administrativ Nr. 06 / 2015 për proceduarat e aplikimit dhe vlerësimit për pensionin e paaftësisë së përherëshmeVersion
Download95
Stock
Total Files1
Size5.55 MB
Create Date22/04/2024
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr. 06 / 2015 për proceduarat e aplikimit dhe vlerësimit për pensionin e paaftësisë së përherëshme


FileAction
Udhëzimi Administrativ nr. 06-2015.pdf  Download  

Download