Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 02/ 2018, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 03/2015, për licencimin e ofruese jo publik të shërbimeve të punësimitVersion
Download47
Stock
Total Files1
Size2.75 MB
Create Date21/05/2022
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 02/ 2018, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 03/2015, për licencimin e ofruese jo publik të shërbimeve të punësimit


FileAction
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 02-2018.pdf  Download  

Download