Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 02/ 2017, për procedurat administrative për njohjën e së drejtës për pension invalidor të punësVersion
Download50
Stock
Total Files1
Size857.79 KB
Create Date24/05/2022
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 02/ 2017, për procedurat administrative për njohjën e së drejtës për pension invalidor të punës


FileAction
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 02-2017.pdf  Download  

Download