Udhëzim Administrativ Nr. 03 / 2014, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 15 / 2004, për zbatimin e ligjit të pensioneve për persona me aftësi të kufizuara, i ndryshuar dhe i plotësuar me udhëzimin administrativ Nr. 12 / 2009Version
Download32
Stock
Total Files1
Size695.28 KB
Create Date24/10/2020
Last Updated05/02/2019

Udhëzim Administrativ Nr. 03 / 2014, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 15 / 2004, për zbatimin e ligjit të pensioneve për persona me aftësi të kufizuara, i ndryshuar dhe i plotësuar me udhëzimin administrativ Nr. 12 / 2009


FileAction
Udhëz.adm. nr. 03-2014.pdf  Download  

Download