UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.14/2010, PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 05/2010 PËR RREGULLIMIN E PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LEJEVE PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËSVersion
Download31
Stock
Total Files1
Size0.00 KB
Create Date13/04/2024
Last Updated05/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.14/2010, për ndryshimin dhe plotësimin e UDHËZIMIT ADMINISTRATI 05/2010 PËR RREGULLIMIN E PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LEJEVE PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËS


FileAction
U.A nr.14.2010.doc  Download  

Download