UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 12/2009 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV Nr. 04/2009 PËR OFRIMIN DHE SIGURIMIN E PËRKRAHJES FINANCIARE TË OJQ-ve VENDORE GJATË VITIT 2009Version
Download7
Stock
Total Files1
Size187.01 KB
Create Date16/04/2024
Last Updated07/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 12/2009 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV Nr. 04/2009 PËR OFRIMIN DHE SIGURIMIN E
PËRKRAHJES FINANCIARE TË OJQ-ve VENDORE GJATË VITIT 2009


FileAction
U.A Nr.12-2009 Për Plotësimin dhe Ndryshimin e U.A Nr.04-2009.pdf  Download  

Download