Udhëzim Administrativ Nr 11 / 2012, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr 02 / 2012, për ofrimin dhe sigurimin e përkrahjës financiare të OJQ-ve vendore për vitin 2012Version
Download30
Stock
Total Files1
Size2.83 MB
Create Date18/06/2021
Last Updated07/02/2019

Udhëzim Administrativ Nr 11 / 2012, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr 02 / 2012, për ofrimin dhe sigurimin e përkrahjës financiare të OJQ-ve vendore për vitin 2012


FileAction
U.A Nr. 11-2012.pdf  Download  

Download