UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 11/2007 PER ZBATIMIN E VENDIMIT NR.13/277 TË QEVERISË SË KOSOVËSVersion
Download15
Stock
Total Files1
Size54.78 KB
Create Date22/04/2024
Last Updated07/02/2019

Qëllimi i nxjerrjes së këtij Udhëzimi Administrativ është rregullimi i njohjes së të drejtës
në rritje të pensionit bazë si dhe përcaktimi i rregullave praktike , kushteve , kritereve,
dhe procedurave për zbatimin e vendimit të Qeverisë nr.13/277 të nxjerrë më 31.10.2007
përmes të cilit është vendosur që pensionet bazë, për pensionistët me stazh sigurimi,
pensional të rriten nga 40 euro në 75 euro, duke filluar më 01.01.2008.


FileAction
U.A Nr.11-2007 Për Zbatimin e Vendimit të Qeverisë Nr.13-2007.pdf  Download  

Download