UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 07/2010 PËR PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 03/2009 PËR RREGULLIMIN DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË APLIKIMIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTËS NË NDIHMË MATERIALE PËR FAMILJET ME FËMIJË ME AFTËSI TË KUFIZUARA TË PËRHERSHMEVersion
Download19
Stock
Total Files1
Size207.14 KB
Create Date22/04/2024
Last Updated07/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 07/2010 PËR PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 03/2009 PËR RREGULLIMIN DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË APLIKIMIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTËS NË NDIHMË MATERIALE PËR FAMILJET ME FËMIJË ME AFTËSI TË KUFIZUARA TË PËRHERSHME


FileAction
U.A Nr.07-2010 Për Plotësimin dhe Ndryshimin e U.A Nr.03-2009.pdf  Download  

Download