UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR.06/2008 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 05/2007 PËR RREGULLIMIN DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË PAGESAVE FINANCIARE PËR PUSHIM TË LEHONISË NË SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËSVersion
Download12
Stock
Total Files1
Size34.20 KB
Create Date31/03/2023
Last Updated07/02/2019

UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR.06/2008 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 05/2007 PËR RREGULLIMIN DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË PAGESAVE FINANCIARE PËR PUSHIM TË LEHONISË NË SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS


FileAction
U.A Nr.06-2008 Për Plotësimin dhe Ndryshimin e U.A Nr.05-2007.pdf  Download  

Download