UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 05/2010, PËR RREGULLIMIN E PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LEJEVE PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËSVersion
Download9
Stock
Total Files1
Size297.60 KB
Create Date21/03/2023
Last Updated07/02/2019

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 05/2010, PËR RREGULLIMIN E PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LEJEVE PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËS


FileAction
U.A Nr.05-2010 Për Rregullimin e Procedurave Për Lejet e Punës.pdf  Download  

Download