Udhëzim Administrativ Nr. 03 / 2011, PER TRAJTIMIN E FËMIJËVE KRYERËS TË VEPRAVE PENALE, PA PËRGJEGJËSI PENALE DHE ATYRE ME SJELLJE ASOCIALEVersion
Download27
Stock
Total Files1
Size593.49 KB
Create Date22/04/2024
Last Updated05/02/2019

Udhëzim Administrativ Nr. 03 / 2011, PER TRAJTIMIN E FËMIJËVE KRYERËS TË VEPRAVE PENALE, PA PËRGJEGJËSI PENALE DHE ATYRE ME SJELLJE ASOCIALE


FileAction
U.A nr.03-2011 per trajtimin e femijeve kryeres te veprave penale.pdf  Download  

Download