UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2009 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 08/2005 MBI ORGANIZIMIN, SISTEMIMIN DHE MENAXHIMIN E PUNËS NË MINISTRINË E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALEVersion
Download24
Stock
Total Files1
Size259.31 KB
Create Date24/05/2024
Last Updated07/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2009 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 08/2005 MBI ORGANIZIMIN, SISTEMIMIN DHE MENAXHIMIN E PUNËS NË MINISTRINË E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE


FileAction
U.A Nr.02-2008 Për Plotësimin dhe ndryshimin e U.A Nr.8-2005.pdf  Download  

Download