Thirrja publike

Thirrje publike për mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve, të licencuara nga MPMS në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare


FileAction
1614154040wpdm_Thirrja Publike.pdf  Download  

Download