RREGULLORE (QRK) NR 102016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR 222015 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR NJOHJEN DHE VERIFIKIMIN E STATUSIT TË VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE GJATË LUFTËS ÇLIRIMTAR Pdf

Version1.0.0
Download84
Stock
Total Files1
File Size307.68 KB
Create Date06/07/2018
Last Updated18/07/2018

Download
FileAction
RREGULLORE (QRK) NR.102016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR.222015 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR NJOHJEN DHE VERIFIKIMIN E STATUSIT TË VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE GJATË LUFTËS ÇLIRIMTAR.pdf  Download