RREGULLORE (QRK) NR 222015 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR NJOHJEN DHE VERIFIKIMIN E STATUSIT TË VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE GJATË LUFTËS ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS Pdf

Version1.0.0
Download81
Stock
Total Files1
File Size716.23 KB
Create Date06/07/2018
Last Updated18/07/2018

Download
FileAction
RREGULLORE (QRK) NR. 222015 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR NJOHJEN DHE VERIFIKIMIN E STATUSIT TË VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE GJATË LUFTËS ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS.pdf  Download