Njoftim për shtyerjen e afatit për aplikim për thirrjen publike të datës 10.09.2020

Njoftim për shtyrjen e afatit për aplikim për thirrjen publike të datës 10.09.2020 për mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve në fushën e shërbimeve sociale, aftësimit profesional, punësimit, pensioneve dhe zhvillimit të aktiviteteve të promovimit për të drejta sociale për grupet e cenueshme për vitin 2020.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale njofton të gjithë të interesuarit se thirrja publike për mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve në fushën e shërbimeve sociale, aftësimit profesional, punësimit, pensioneve dhe zhvillimit të aktiviteteve të promovimit për të drejta sociale për grupet e cënueshme për vitin 2020, e paraparë të mbyllet më datën 30.09.2020 shtyhet deri më datën 07.10.2020.


FileAction

Download