OBAVEŠTENJE

Obaveštenje o produženju roka za prijavu na Javni Poziv od datuma 10.09.2020 za Finansijsku Podršku Projektima NVO u oblasti socijalnih usluga, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja, penzija i razvoja aktivnosti promocije socijalnih prava za ugrožene  grupe za 2020.

Ministarstvo Rada i  Socijalne Zaštite obaveštava sve zainteresovane da je Javni Poziv za Finansijsku Podršku Projektima NVO u Oblasti socijalnih usluga, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja, penzija i razvoja aktivnosti promocije socijalnih prava za osetljive grupe za godinu 2020, zakazan za zatvaranje 30.09.2020, odlaže se do daljnega datuma  07.10.2020 .


FileAction

Download