NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS: Renovimi i objektit të DAPK-së te Qafa në Prishtinë-rishpallje


FileAction
B08 Njoftim per dhenie te kontrates renovimi i obj.DAPK te Qafa ne Prishtine-rishpallje.doc  Download  

Download