Aplikacioni për punësim

Konkurs - Udhëheqës i Diviziont të Komisioneve Mjekësore

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...

KONKURS për vendet e lira të punës

Titulli i punës:       Mjek i Praktikes...

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë...

KONKURS I JASHTËM

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë...

Anulim i konkursit për pozitën Zyrtar për Koordinim Politikave

Anulim i konkursit për pozitën Zyrtar për...

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...