KONKURS për vendet e lira të punës

Titulli i punës:       Mjek i Praktikes së Përgjithshme (1 vend pune)

Titulli i punës:   Infermier (1 vende pune)

Titulli i punës:   Ndihmës mjekësor (1 vend pune)

Titulli i punës:      Vozitës (1 vend pune)


FileAction
KONKURS për venedet e lira të punës.docx  Download  

Download