Nga trajnimet profesionale 61 të rinj nga Kosova do të punësohen në Gjermani

Zëvendësministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Çerkin Dukolli, mori pjesën në përmbylljen e projektit të APPK-së dhe Diakonie, projekt ky që në vazhdimësi mbështetet nga MPMS.

Projekti i cili sot ka kurorëzuar me sukses programin trajnues për të rinjtë, është implementuar nga Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovë dhe Institucioni Social gjerman ‘Diakonie’. Nga trajnimi nëntëmujor sot kanë përfituar 61 të rinj, të cilët në shtator do të fillojnë aftësimin e mëtutjeshëm profesional dhe punësimin në Gjermani.

Në emër të MPMS-së, zëvendësministri Dukolli, ka përshëndetur punën e Institucionit Social ‘Diakonie’ nga Baden Wurthenberg dhe APPK-në për angazhimin e tyre dhe përkrahjen e punësimit në Kosovë. “Falë këtij projekti dhe bashkëpunimi korrekt kemi përfunduar edhe me përgatitjet e gjeneratës së katërt prej 61 personash të cilët në muajin shtator do të startojnë me programin “Migrimi legal i qytetarëve të Kosovës në kuadër të Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Gjermani” për një periudhe tre vjeçare”, tha ai.

Në kuadër të këtij bashkëpunimi zëvendësministri Dukolli ka shtuar se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, përmes Agjencisë së Punësimit dhe në bashkëpunim me APPK-në, do të bashkëpunojë edhe në të ardhmen në projekte tjera, të cilat do të nxisin punësimin e të rinjve, qoftë në planin e brendshëm, qoftë në atë të jashtëm me partnerët tanë ndërkombëtarë.

Nga ky program deri më tani kanë përfituar edhe tri gjenerata të mëparshme prej 134 të rinjsh nga sektori I infermierisë, të cilët tanimë veç janë sistemuar me punë në Gjermani.