Mbahet takimi konstituiv i Këshillit Ekonomiko-Social

Është mbajtur sot takimi konstituiv i Këshillit Ekonomiko-Social (KES), me ç’rast janë prezantuar anëtarët e rinj.

Në mbledhjen e parë të KES, pas konstituimit të përbërjes së re, u diskutua për funksionalizimin e KES-it me komisionet profesionale me anëtarë të rinjë.

Me konstituimin e KES-it, ashtu siç edhe është e paraparë me ligj, takimet e KES-it do të jenë mujore dhe do të diskutohen çështjet e rëndësishme socio-ekonimike në vend.