Ftesë për Media

Sot, më 11.09.2017, duke filluar në orën 15:00, në ambientet e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rruga e UÇK-së, Nr. 1, bëhet ceremonia e pranim-dorëzimit të postit të ministrit të kësaj ministrie.

Të gjitha mediat janë ftuara të përcjellin të përcjellin këtë ceremoni.