Udhëzimi Administrativ Nr.5/ 2013 për lajmërimin, suspendimin, riaktivizimin, riaplikimin dhe ndërprerjet e pagesave të pensionit themelor pas vdekjës së pensionistitVersion
Download116
Stock
Total Files1
Size14.49 MB
Create Date03/03/2021
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr.5/ 2013 për lajmërimin, suspendimin, riaktivizimin, riaplikimin dhe ndërprerjet e pagesave të pensionit themelor pas vdekjës së pensionistit


FileAction
Udhëzimi Administrativ nr.15-2013.pdf  Download  

Download