Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 06 / 2017, për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ Nr. 10/2012, për organizimin, fushëveprimin dhe funksionimin e Këshillit për Shërbime Sociale dhe FamiljareVersion
Download53
Stock
Total Files1
Size0.00 KB
Create Date15/04/2024
Last Updated05/02/2019

Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 06 / 2017, për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ Nr. 10/2012, për organizimin, fushëveprimin dhe funksionimin e Këshillit për Shërbime Sociale dhe Familjare


FileAction
Udhezimi Administrativ (MPMS) nr. 06-2017.pdf  Download  

Download