Udhëzimi Administrativ Nr. 11/ 2014, për punën dhe kriteret për vendosjën e rezidentëve, personave me aftësi të kufizuara mendore- ngecje ne zhvillimin mendor, në Institutin Special në Shtime dhe në shtëpitë me bazë në komunitetVersion
Download38
Stock
Total Files1
Size8.93 MB
Create Date28/10/2020
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr. 11/ 2014, për punën dhe kriteret për vendosjën e rezidentëve, personave me aftësi të kufizuara mendore- ngecje ne zhvillimin mendor, në Institutin Special në Shtime dhe në shtëpitë me bazë në komunitet


FileAction
Udhëz.adm. nr. 11-2014.pdf  Download  

Download