Udhëzimi Administrativ Nr. 06 / 2012, për procedurat e aplikimit në skemën e pensioneve dhe benificioneve të përcaktuara me ligjin 04/L-054, për statusin dhe të drejtën e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyreVersion
Download44
Stock
Total Files1
Size0.00 KB
Create Date18/04/2024
Last Updated05/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr. 06 / 2012, për procedurat e aplikimit në skemën e pensioneve dhe benificioneve të përcaktuara me ligjin 04/L-054, për statusin dhe të drejtën e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre


FileAction
UANr.6.2012.pdf  Download  

Download