UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 07/2009 PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE FUSHËVEPRIMIN E QENDRAVE PËR AFTËSIM PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E KOSOVËSVersion
Download21
Stock
Total Files1
Size301.46 KB
Create Date22/04/2024
Last Updated05/02/2019

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 07/2009 PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE FUSHËVEPRIMIN E QENDRAVE PËR
AFTËSIM PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E KOSOVËS


FileAction
U.A Nr.7-2009 Për Organizimin, Funksionimin dhe Fushëveprimin e QAP-ve në Republikën e Kosovës.pdf  Download  

Download