UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 18/2009, PER NDRYSHIMI DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 07/2009 PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE FUSHËVEPRIMIN E QENDRAVE PËR AFTËSIM PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E KOSOVËSVersion
Download10
Stock
Total Files1
Size180.56 KB
Create Date24/05/2024
Last Updated07/02/2019

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 18/2009, PER NDRYSHIMI DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 07/2009 PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE FUSHËVEPRIMIN E QENDRAVE PËR AFTËSIM PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E KOSOVËS


FileAction
U.A Nr.18-2009 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e U.A Nr.07-2009.pdf  Download  

Download