PROPOZIM NR. 9/2005 PËR NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 9/2004 PËR PROCEDURAT E PARAQITJES SË KËRKESËS PËR PENSION TË AFTËSISË SË KUFIZUARVersion
Download10
Stock
Total Files1
Size45.44 KB
Create Date18/04/2024
Last Updated07/02/2019

PROPOZIM NR. 9/2005 PËR NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 9/2004 PËR PROCEDURAT E PARAQITJES SË KËRKESËS PËR PENSION TË AFTËSISË SË KUFIZUAR


FileAction
U.A Nr.09-2005 Për Ndryshimet dhe Plotësimet e U.A Nr.09-2004.pdf  Download  

Download