UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2010 PËR PROCEDURAT E LAJMËRIMIT TË SHFRYTËZUESVE TË PENSIONEVE TË SKEMËS PENSIONALE TË PËRCAKTUAR ME LIGJIN NR. 02/L-2Version
Download23
Stock
Total Files1
Size280.80 KB
Create Date17/04/2024
Last Updated07/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2010 PËR PROCEDURAT E LAJMËRIMIT TË SHFRYTËZUESVE TË PENSIONEVE TË SKEMËS PENSIONALE TË PËRCAKTUAR ME LIGJIN NR. 02/L-2


FileAction
U.A Nr.02-2010 Për Procedurat e Lajmërimit të shfrytëzuesve të Pensioneve.pdf  Download  

Download