Thirrje publike për mbështetje financiare publike për projektet e OJQ-ve/ Strehimoreve të licencuara në fushën e shërbimeve sociale


Download
FileAction
VENDIMI PËR SHPALLJE TË THIRRJES.pdf  Download  
THIRRJE PUBLIKE(1).pdf  Download  
UDHËZUESI PËR APLIKANTET.pdf  Download  
FORMULARËT E THIRRJES PUBLIKE.rar  Download  
FTESË PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR PROJEKTET NGA FUSHA E SHËRBIMEVE SOCIALE.pdf  Download