RREGULLORE (QRK) NR 13 2015 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AGJENCINË E PUNËSIMIT Pdf

Version1.0.0
Download2
Stock
Total Files1
File Size205.31 KB
Create Date13/04/2024
Last Updated18/07/2018

Download
FileAction
RREGULLORE_(QRK)_NR._PËR_ORGANIZIMIN_E_BRENDSHËM_DHE_SISTEMATIZIMIN_E_VENDEVE_TË_PUNËS_NË_AGJENCINË_E_PUNËSIMIT.pdf  Download