Rregullore (MPMS) nr. 02/2020 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr.05/2014 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pasisjeve të punës në vendin e punës

Rregullore  (MPMS) nr. 02/2020  për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr.05/2014  për kërkesat minimale të sigurisë  dhe shëndetit në përdorimin e pasisjeve të punës në vendin e punës.


FileAction
Rregullore (MPMS) nr. 02-2020.pdf  Download  

Download