Publikimi i vendimit për OJQ-të e aprovuara dhe të refuzuara nga thirrja publike e MPMS-së e dt 10.09.2020

Thirrja Publike e MPMS-së për subvencionimin e OJQ-ve 2020


FileAction
Publikimi i vendimit për OJQ-të e aprovuara dhe të refuzuara nga thirrja publike e MPMS-së e dt 10.09.2020.pdf  Download  

Download