NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS: Furnizim me gardërobë, mbathje dhe ndërresa për Rezidentet dhe stafin e SHPMPF dhe shtëpive në komunitete


FileAction
Njoftim per dhenje te kontrates (per publikim ne gazete) Furnizim me garderobe, mbathje dhe nderresa per rezidentet dhe stafin e SHPMPF dhe shtepive ne komunitete.doc  Download  

Download