Lista paraprake e OJQ-ve-Strehimoreve përfituese të mbështetjes financiare publike nga MPMS për vitin 2020

Lista paraprake


FileAction
Lista paraprake e OJQ-ve_Strehimoreve perfituese të mbeshtetjes finnaciare publike nga MPMS per vitin 2020.pdf  Download  

Download