Ligji Nr. 03/L-136 PËR DHËNIEN E LEJES PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Ligji Nr. 03/L-136  PËR DHËNIEN E LEJES PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËS


FileAction
Ligji Nr. 03 L-136 PËR DHËNIEN E LEJES PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE TË HUAJ NË REPUBLIKË E KOSOVËS.pdf  Download  

Download