Ligji Nr 03 L 019 PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA Pdf

Version1.0.0
Download0
Stock
Total Files1
File Size92.50 KB
Create Date19/04/2024
Last Updated18/07/2018

Download
FileAction
Ligji Nr. 03 L-019 PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA.pdf  Download