LIGJI PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

LIGJI PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA


FileAction
Ligji Nr. 03 L-019 PËR AFTËSIMIN DHE RIAFTËSIMIN PROFESIONAL.pdf  Download  

Download