Konkurs – Marrëveshje për shërbime të veçanta – ZP Prizren

Titulli i punës:     Bashkëpunëtor profesional

Lloji i kontratës:  Marrëveshje për Shërbime të Veçanta–(MSHV)


FileAction
Konkurs - Marëveshje për shërbime të veçanta - ZP Prizren.docx  Download  

Download