NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS: Riparimi i instalimit elektrik në Zyren e Punësimit në Drenas dhe riparimi i kulmit në APK Mitrovicë


FileAction
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).doc  Download  

Download