NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS: Furnizim me dy kositëse bari për Qendrën e Aftësimeve Profesionale – Prishtinë ( QAP) dhe Strehimorën për Strehim të Viktimave të Trafikimit ( SPSVT)


FileAction
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1) 17.05.2017.docx  Download  

Download