NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS PUBLIKE: “Servisimi, Mirëmbajtja dhe furnizimi me pjesë rezervë për gjeneratorë dhe nxemje qendrore”-Rishpallje.


FileAction
B08 Njoftim per dhenje te kontrates (1).docx  Download  

Download