NJOFTIM PËR KONTRATË: Renovimi i objektit ekzistues të shtëpisë për persona të moshuar pa përkujdesje familjare në Prishtinë dhe shtrimi i kubzave para hyrjes në shtëpinë e fëmijëve në Shtime, 2016


FileAction
B05 Njoftim per Kontrate%2c renovimi i shpmpf Prishtine.docx  Download  

Download