NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZË : “Mirëmbajtja, Servisimi dhe furnizimi me pjesë rezervë i aparateve fotokopjuse”


FileAction
B05-Njoftim për kontratë-AL-05.02.2015.pdf  Download  

Download