NJOFTIM PËR KONTRATË: Renovimi i objekteve ekzistuese të APK-ve, Pejë, Gjilan dhe DFDIL Prishtinë


FileAction
B05 Njoftim per Kontrat Renovimi i objekteve ekzistuese te APK-ve Peje Gjilan e DFDIL Prishtine.docx  Download  

Download