NJOFTIMI PËR KONTRATË – Lot.1. Ndërtimi i Zyrës Komunale të Punësimit në Klinë Lot.2. Renovimi i objekteve ekzistuese të shtëpive të komuniteteve


FileAction
070809-B13 Njoftimi per Kontrate (per publikim ne gazete)Ndertimi i ZKP Kline dhe ren.sht.kom..doc  Download  

Download